Thiết Nội Thất Quận Ủy Ngũ Hành Sơn

Thiết Nội Thất Quận Ủy Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Thiết Kế Nhà Sinh Hoạt Tại Ngũ Hành Sơn

Thiết Kế Nhà Sinh Hoạt Tại Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
CĂN HỘ TRẦN HOÀNH - KHUÊ MỸ

CĂN HỘ TRẦN HOÀNH - KHUÊ MỸ

Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà huy khánh

Nhà huy khánh

Khu gia đình Quân nhân, P. Hoà phát, Q. Cẩm lệ
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Rome Villa

Rome Villa

Vũ Hữu Lợi khu Đà Nẵng Pearl ( Phú Mỹ An )
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà phố 2018

Nhà phố 2018

Đường Đào Trí - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà phố Ngũ Hành Sơn

Nhà phố Ngũ Hành Sơn

81 Trần Văn Đán - Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà ở Chị Hương

Nhà ở Chị Hương

Trần Văn Đán, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Thi Công Cải Tạo Tòa Nhà Phi Long Đà Nẵng

Thi Công Cải Tạo Tòa Nhà Phi Long Đà Nẵng

52 Nguyễn Văn Linh -TP. Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà chị Vi Hảo

Nhà chị Vi Hảo

Sơn Thủy 2 - Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Sinh Hoạt Cộng Đồng Mỹ Đa Tây

Nhà Sinh Hoạt Cộng Đồng Mỹ Đa Tây

Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Chùa Gia Lai

Chùa Gia Lai


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt thự vườn anh Mẫn

Biệt thự vườn anh Mẫn

Quảng Ngãi
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Apartment Chị Hảo

Apartment Chị Hảo

Sơn Thủy 2 - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Homestay T & T

Homestay T & T

Đặng Vũ Hỷ - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Apartment Anh Sâm

Apartment Anh Sâm

Hồ Nguyên Trừng - Khê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Đặng Vũ Hỷ

Nhà Đặng Vũ Hỷ

Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Duy

Nhà Anh Duy

Biển An Bàn - Hội An - Quảng Nam
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Yết Kiêu

Nhà Yết Kiêu

Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bé Trinh

Nhà Bé Trinh

Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Bình

Nhà Anh Bình

Sơn Thủy 2 - quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Phố Hướng Tây

Nhà Phố Hướng Tây


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Minh Anh

Nhà Minh Anh

Đào Trí - Hòa Cường - Hải Châu - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Chị Na

Nhà Chị Na

Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bé Anh

Nhà Bé Anh

Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bác Sĩ Tiến

Nhà Bác Sĩ Tiến

Hòa Xuân - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bác Cao

Nhà Bác Cao

Nguyễn Thiện Kế - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Bar Vuvuzela

Bar Vuvuzela

Phạm Văn Đồng - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Coffe Cỏ Ba Lá

Coffe Cỏ Ba Lá

Quảng Ngãi
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Phúc

Nhà Anh Phúc

An Thượng - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Chúc

Nhà Anh Chúc

Hòa Xuân - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt Thự Phú Quốc

Biệt Thự Phú Quốc


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt thự mái thái

Biệt thự mái thái

Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Hội An Villa

Hội An Villa

Hội An - Quảng Nam
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt Thự cô Thương

Biệt Thự cô Thương

Khu Nam Việt Á - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt Thự cô Thương

Biệt Thự cô Thương

Khu Nam Việt Á - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Hội An Villa

Hội An Villa

Hội An - Quảng Nam
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt thự mái thái

Biệt thự mái thái

Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt Thự Phú Quốc

Biệt Thự Phú Quốc


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Biệt thự vườn anh Mẫn

Biệt thự vườn anh Mẫn

Quảng Ngãi
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Rome Villa

Rome Villa

Vũ Hữu Lợi khu Đà Nẵng Pearl ( Phú Mỹ An )
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Chúc

Nhà Anh Chúc

Hòa Xuân - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Phúc

Nhà Anh Phúc

An Thượng - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bác Cao

Nhà Bác Cao

Nguyễn Thiện Kế - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bác Sĩ Tiến

Nhà Bác Sĩ Tiến

Hòa Xuân - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bé Anh

Nhà Bé Anh

Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Chị Na

Nhà Chị Na

Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Minh Anh

Nhà Minh Anh

Đào Trí - Hòa Cường - Hải Châu - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Phố Hướng Tây

Nhà Phố Hướng Tây


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Bình

Nhà Anh Bình

Sơn Thủy 2 - quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Bé Trinh

Nhà Bé Trinh

Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Yết Kiêu

Nhà Yết Kiêu

Sơn Trà - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà Anh Duy

Nhà Anh Duy

Biển An Bàn - Hội An - Quảng Nam
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà ở Chị Hương

Nhà ở Chị Hương

Trần Văn Đán, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà phố Ngũ Hành Sơn

Nhà phố Ngũ Hành Sơn

81 Trần Văn Đán - Hòa Hải - Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Nhà phố 2018

Nhà phố 2018

Đường Đào Trí - Đà Nẵng
THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
Tham Khảo

Tham Khảo


THIẾT KẾ XÂY DỰNG / 0905 703 789
STX ARCHITECTURE
Là công ty hoạt đông trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng với nhiều hạng mục:

* Nhà phố - Biệt thự - Căn Hộ - Khách sạn - Resort - Văn Phòng
* Khu nghỉ dưỡng - Cafe - Bệnh viện
* Quy hoạch và thiết kế đô thị cũng như công trình công nghiệp, giáo dục và cơ sở hạ tầng

Hotline: 0905 703 789

Website: www.xaydungstx.com

Địa chỉ: 02 Lương Thúc Kỳ, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THỦY XANH

LĨNH VỰC XÂY DỰNG STX

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN STX

Trần Văn Đoàn

Trần Văn Đoàn

Giám Đốc - Kỹ Sư
Trần Ngọc Mận

Trần Ngọc Mận

Th.S Kỹ Sư
Lê Thị Hồng Hạnh

Lê Thị Hồng Hạnh

Kiến Trúc Sư
Nguyễn Đức Duy

Nguyễn Đức Duy

Kỹ Sư ME
Lê Khánh Hưng

Lê Khánh Hưng

Nhân Viên Kinh Doanh
0905 703 789